Veggielab - POP3

Projectbeschrijving

 

Probleem

Diverse (jonge) agrariërs willen graag hun bedrijf transformeren van een gangbaar agrobedrijf naar natuurinclusief. Dit betekent voor veel agrariërs dat zij een forse investering dienen te doen die zich moet terugverdienen. Om die reden hebben 2 Friese agrariërs het plan opgevat om te laten zien dat het mogelijk is om toegevoegde waarde aan de gewassen te geven. Niet alleen door natuurinclusief te boeren, maar ook door de gewassen reeds op de boerderij te verwerken tot halffabricaat voor de voedselverwerkende industrie of tot eindproduct voor de horeca en restaurants als ook voor de retail.

 

 

Aanpak

In dit project wordt onderzocht wat erbij komt kijken om lokaal te produceren. Partijen willen in dit project een fysieke proefopstelling realiseren bestaande uit modulaire en universele apparatuur waarbij gewassen reeds bij de boer worden voorbewerkt, dusdanig dat zij klaar zijn om gebruikt, gegeten of verkocht te worden. Men moet denken aan halffabricaten als gewassen en geschilde groenten, maar ook aan eindproducten als spreads en groentesnacks met lekkere byte. Gedurende de projectperiode wil men op kleinschalige (niet commerciële) wijze een proefopstelling ontwikkelen en realiseren op de twee naast elkaar gelegen boerderijen. Het product en het bewerkingsproces op laat men aansluiten op de sensorische, technische en functionele vereisten van de markt. Deze wensen worden (terug)vertaald naar zaken als grond- en bodembewerking als ook zaaien, telen, oogsten, bewerken, bewaren en leveren van het gewas. De principes van natuurinclusieve landbouw worden daarbij centraal gesteld. Agrariërs worden handelingsperspectief geboden om natuurinclusief te gaan boeren.

 

Resultaat

Partijen uit de gehele keten laten zien hoe agrariërs hun gewassen op de boerderij kunnen bewerken tot halffabricaten (ready-to-use) en eindproducten (ready-to-eat, ready-to-cook) en zodoende hun positie in de keten kunnen versterken, leidend tot een beter verdienmodel. Hierbij wordt een symbiose bewerkstelligd met het runnen van een boerenbedrijf vanuit de principes van natuurinclusieve landbouw. Daarmee willen partijen ook laten zien dat het loont om van gangbare landbouw over te stappen op natuurinclusieve landbouw. 

 

Lees meer -> https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl